jumbotron

Vi tar ansvar

You Brands er en betydelig aktør i markedet og vi tar vårt samfunnsansvar på alvor. Vi stiller strenge krav til bærekraftig utvikling og drift gjennom hele verdikjeden. Med bærekraftig utvikling menes at vi ivaretar dagens befolknings behov samtidig som vi ikke undergraver fremtidige generasjoners behov. Altså, vi må anvende de ressursene vi har på en klok måte. Våre viktigste bidrag i så måte er å ta vare på miljøet og menneskene.

UN Global Compact

I 2010 ble vi medlem av UN Global Compact (FN), verdens største initiativ for næringslivets samfunnsansvar. Gjennom vårt medlemskap i UN Global Compact gjør vi vårt beste for å drive vår virksomhet i tråd med de 10 grunnprinsippene innen menneskerettigheter, arbeidsmiljø og anti-korrupsjon. Vi forplikter oss til å levere inn en årlig COP (Communication on Progress), som er et offisielt dokument hvor vi beskriver våre målsettinger.
Deltakelse i UN Global Compact gir oss også muligheten til å delta i globale initiativ for bærekraftig utvikling.

Mer info om UN Global Compact, se www.unglobalcompact.org

Business Social Compliance Initiative

I juli 2014 ble vi medlem av BSCI (Business Social Compliance Initiative). BSCI er en internasjonal organisasjon som skal sikre arbeidsmiljø og rettigheter i en global leverandørkjede, og kan betraktes som en felles arbeidsstandard. Med vårt BSCI medlemskap ønsker vi å fremme YOU BRANDS sosiale ansvar gjennom et intensivt samarbeid med alle våre leverandører. BSCI sørger for en felles «Code of Conduct», og et utviklingsorientert system for å oppnå best mulig arbeidsforhold i hele forsyningskjeden. Vår «Code of Conduct» beskriver hvilke krav og forventninger vi stiller til våre produsenter og samarbeidspartnere, internt og eksternt. Sammen jobber vi mot et felles mål om å utvikle arbeidsforholdene, beskytte humane rettigheter og bidra til å redusere forurensning av miljøet.

Les vår CODE OF CONDUCT
Mer info om BSCI, se www.bsci-intl.org

Øko-Tex 100

Øko-Tex 100 Standarden er et internasjonalt sertifiseringssystem for tekstiler, som stiller krav til blant annet kjemikalieinnhold, innhold av tungmetaller og sunnhetsskadelige stoffer i tekstilproduksjonen. All metervare som blir benyttet i vår tekstilproduksjon skal være godkjent i følge Øko-Tex 100 standarden. I henhold til Øko-Tex 100 blir det derfor kun benyttet AZO-frie farger. Vi utfører jevnlige stikkprøver som sendes til SGS for testing av ulovlig innhold.


GLOBAL RECYCLED STANDARD (GRS)

Global Recycled Standard (GRS) er en internasjonal, frivillig standard som setter krav til tredjeparts sertifisering av resirkulert innsats og ansvar. Målet med standarden er å bruke resirkulert materiale. GRS inkluderer tilleggskriterier for sosiale og miljømessige behandlingskrav og kjemiske begrensninger.


GRØNT PUNKT NORGE

Vi ønsker at emballasjen skal få et nytt liv og ta ansvar for emballasjen via Grønt Punkt Norge. Grønt Punkt Norge er en organisasjon som hjelper norske selskaper med å resirkulere emballasje. Miljøavgiften som hvert medlem betaler er inkludert i sin helhet for å sikre at emballasjen resirkuleres i samsvar med myndighetenes gjeldende krav. Vi er stolte av å bidra til denne bærekraftige syklusen.

Mer info om Grønt Punkt Norge, se https://www.grontpunkt.no

FNs BÆREKRAFTSMÅL

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet, stoppe klimaendringer innen 2030.

You Brands har verdensmål på agendaen. Vi fokuserer på hvilke av disse verdensmålene vi kan påvirke direkte og indirekte, effektivisere og implementere, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Mer info om FNs bærekraftsmål, se https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal