Om oss

Hvem er vi?

You Brands er en av Nordens ledende bedrifter innenfor produksjon, design, salg, innkjøp og distribusjon av tekstiler for profilmarkedet. Vårt varemerke YOU er Norges mest solgte varemerke innen profilbekledning. Vi selger tekstiler og profileringsartikler til profesjonelle aktører.

Bedriften ble stiftet under navnet «Handelskompaniet AS» i Skien i 1989, men skiftet i 2012 navn til You Brands. Daglig er 1200 mennesker involvert i produksjonen av de ulike artiklene. Bare i Norden har vi flere kontorer og avdelinger som strekker seg utenfor tekstilproduksjon. Vi har egen webutvikler, flere designere og medarbeidere som er spesialiserte innenfor sine områder. Vi har eget fotostudio til produktfotografering, slik at vi til enhver tid er oppdatert med nye og spennende produktbilder. Alle våre trykksaker blir utviklet på huset i samarbeid med markedsansvarlig, innkjøpere og designere.

Det jobbes kontinuerlig med nye produkter og produsenter for å være sikre på at kundene får tak i det siste og mest etterspurte innen design og kvalitet til en riktig pris. Alle varer er utviklet, produsert og designet på en slik måte at det skal være enkelt å bearbeide med trykk, brodering, preging eller gravering.

You Brands designer, distribuerer, kildesøker og selger produkter under varemerkene You, Camus, Blue Rebel, Momenti, NYXX og Cue. Vi selger også merkevaren STORMTECH, en kanadisk og verdenskjent merkevare som fortsetter å ta markedsandeler i Europa. Vi var den første norske distributør av Stormtech og er stolte av vårt nære samarbeid med våre kanadiske venner.

Kontor og showroom

Vårt hovedkontor og hovedlager ligger strategisk godt plassert i Skien. Her har vi også et stort og innholdsrikt showroom. I tillegg har vi showroom på Skøyen i Oslo.

You Brands har vært aktiv på det danske markedet siden 1997. Først gjennom det danske datter-selskapet TextilBasen AS etterfulgt av et oppkjøp av Camus AS i 2006, for å styrke vår posisjon på det danske markedet.

Vårt danske datterselskap har kontor, lager og showroom ligger like utenfor København, i Holbæk.

Våre showroom i Oslo, Skien, og Holbæk er fylt med hele vårt varesortiment i alle farger og størrelser. Her finner du våre Momentiprodukter, tekstiler fra alle våre merkevarer og et stort utvalg av reiseeffekter og spesialproduksjon. For omvisning, ta kontakt med Youbrands AS i Norge eller Camus AS i Danmark. Våre selgere gir deg mer enn gjerne en omvisning og en innføring av våre produkter.

Ønsker du å invitere dine kunder til messe? Vi hjelper deg gjerne med forberedelser. Våre dyktige selgere stiller på stand med gode kunnskaper om alle våre produkter.

Vi tar ansvar

You Brands er en betydelig aktør i markedet og vi tar vårt samfunnsansvar på alvor. Vi stiller strenge krav til bærekraftig utvikling og drift gjennom hele verdikjeden. Med bærekraftig utvikling menes at vi ivaretar dagens befolknings behov samtidig som vi ikke undergraver fremtidige generasjoners behov. Altså, vi må anvende de ressursene vi har på en klok måte. Våre viktigste bidrag i så måte er å ta vare på miljøet og menneskene.

UN Global Compact

I 2010 ble vi medlem av UN Global Compact (FN), verdens største initiativ for næringslivets samfunnsansvar. Gjennom vårt medlemskap i UN Global Compact gjør vi vårt beste for å drive vår virksomhet i tråd med de 10 grunnprinsippene innen menneskerettigheter, arbeidsmiljø og anti-korrupsjon. Vi forplikter oss til å levere inn en årlig COP (Communication on Progress), som er et offisielt dokument hvor vi beskriver våre målsettinger. Deltakelse i UN Global Compact gir oss også muligheten til å delta i globale initiativ for bærekraftig utvikling.

Business Social Compliance Initiative

I juli 2014 ble vi medlem av amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative). Amfori BSCI er en internasjonal organisasjon som skal sikre arbeidsmiljø og rettigheter i en global leverandørkjede, og kan betraktes som en felles arbeidsstandard. Med vårt amfori BSCI medlemskap ønsker vi å fremme YOU BRANDS sosiale ansvar gjennom et intensivt samarbeid med alle våre leverandører. Amfori BSCI sørger for en felles «Code of Conduct», og et utviklingsorientert system for å oppnå best mulig arbeidsforhold i hele forsyningskjeden. Vår «Code of Conduct» beskriver hvilke krav og forventninger vi stiller til våre produsenter og samarbeidspartnere, internt og eksternt. Sammen jobber vi mot et felles mål om å utvikle arbeidsforholdene, beskytte humane rettigheter og bidra til å redusere forurensning av miljøet.

Øko-Tex 100

Øko-Tex 100 Standarden er et internasjonalt sertifiseringssystem for tekstiler, som stiller krav til blant annet kjemikalieinnhold, innhold av tungmetaller og sunnhetsskadelige stoffer i tekstilproduksjonen. All metervare som blir benyttet i vår tekstilproduksjon skal være godkjent i følge Øko-Tex 100 standarden. I henhold til Øko-Tex 100 blir det derfor kun benyttet AZO-frie farger. Vi utfører jevnlige stikkprøver som sendes til SGS for testing av ulovlig innhold.

Global Recycled Standard (GRS)

Global Recycled Standard (GRS) er en internasjonal, frivillig standard som setter krav til tredjeparts sertifisering av resirkulert innsats og ansvar. Målet med standarden er å bruke resirkulert materiale. GRS inkluderer tilleggskriterier for sosiale og miljømessige behandlingskrav og kjemiske begrensninger.

Grønt punkt Norge

Vi ønsker at emballasjen skal få et nytt liv og ta ansvar for emballasjen via Grønt Punkt Norge. Grønt Punkt Norge er en organisasjon som hjelper norske selskaper med å resirkulere emballasje. Miljøavgiften som hvert medlem betaler er inkludert i sin helhet for å sikre at emballasjen resirkuleres i samsvar med myndighetenes gjeldende krav. Vi er stolte av å bidra til denne bærekraftige syklusen.

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet, stoppe klimaendringer innen 2030.

You Brands har verdensmål på agendaen. Vi fokuserer på hvilke av disse verdensmålene vi kan påvirke direkte og indirekte, effektivisere og implementere, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Kvalitet og produksjon

Vi setter høye krav til oss selv og kvalitet er fellesnevneren i alt vi foretar oss. Gjennom hele vår verdikjede, fra idé til ferdig produkt hos kunde, står kvalitetsbegrepet helt sentralt. Alt starter «in-house» hos oss. Våre produkter utvikles i samarbeid med våre dyktige produktutviklere, designere og salg/markedsapparat. Innkjøpsfunksjonen hos oss er en viktig ledelsesoppgave. Hele innkjøpsprosessen blir styrt fra Norge og vi kjøper direkte fra Asia. På denne måten sikrer at kundene våre til enhver tid får de alle beste betingelser.

Selve produksjonen leier vi av ca. 25 ulike fabrikker hovedsakelig i Asia. Ved å leie produksjon i stedet for å eie, er vi mer fleksible og kan endre produksjonssted når forholdene tilsier det. Dette sikrer både oss og kundene våre de beste vilkår og best mulig kvalitet.

Effektiv logistikk er en nøkkelfaktor, både økonomisk og av kvalitetsmessige hensyn. Nesten alle våre produkter produseres i Asia med mellom 4 og 6 måneders leveringstid. I vår bransje er leveringsdyktighet en avgjørende suksessfaktor. Våre kunder er ofte avhengig av levering dagen etter bestilling. For å kunne tilfredsstille slike leveringskrav, er planlegging av logistikk svært viktig. Vår målsetting er å kunne sende 97 % av sortimentet innen 24 timer! Det betyr at vi til enhver tid må ha mellom 3 - 4 millioner artikler på lager.

YB Design og spesialproduksjon

Spesialproduksjon av produkter har blitt en økende del av You Brands. Vi skreddersyr løsninger for din bedrift slik at du får maksimalt ut av markedsføringen. Våre erfarne og dyktige medarbeidere stilles til din disposisjon og vil guide deg gjennom vårt varierte og brede utvalg av produkter. Utfra ønsker, behov og budsjett finner våre designere en kombinasjon av produkt og design som er rett for deg og din bedrift!

Det er utallige muligheter innen spesialproduksjon, alt fra små endringer på et eksisterende produkt til utvikling av et helt nytt. Det meste er mulig om man ikke legger begrensninger for seg selv!

Ønsker du å sette ditt eget preg på et standardprodukt? Vi hjelper deg mer enn gjerne!

Åpenhetsloven

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

You Brands er omfattet av Åpenhetsloven og er derfor forpliktet til å følge prinsippene om åpenhet og innsyn. Vi verdsetter troverdighet og tillit, og vi ønsker å sikre at våre kunder og samarbeidspartnere har tilgang til nødvendig informasjon. I henhold til Åpenhetsloven har offentligheten rett til å få innsyn i visse dokumenter og informasjon som gjelder vår virksomhet.

Vi eier ingen egne fabrikker, men leier produksjon av om lag 25 fabrikker i Asia. Det er mange mennesker som er delaktige i produksjon av våre produkter og det er vårt ansvar å sørge for sikre og trygge arbeidsforhold for alle involverte. Derfor har vi gjennom mange år vært medlem av amfori BSCI, en internasjonal organisasjon som skal sikre arbeidsmiljø og rettigheter i en global leverandørkjede. Amfori BSCI gjennomfører jevnlige audits som kartlegger blant annet menneskerettighets- og arbeidsforhold og avdekker eventuelle brudd. På denne måten kan vi sikre anstendige forhold gjennom hele verdikjeden og eventuelt stanse produksjon der det er nødvendig.

Åpenhetsloven er et viktig verktøy for å fremme redelighet og demokrati i samfunnet. Den bidrar til å skape tillit mellom forbrukere, aktører og offentlige myndighetene. Vi oppfordrer alle interesserte til å benytte seg av innsynsretten som Åpenhetsloven gir, og vi vil gjøre vårt beste for å sikre at alle krav behandles i samsvar med gjeldende lovverk.

Vennligst kontakt oss hvis du har spørsmål eller ønsker å sende en innsynsbegjæring i henhold til Åpenhetsloven.

Vi er her for å hjelpe deg!

Les gjerne mer om vårt bærekraftsarbeid ved å klikke her.